مد بازی Total War Saga: Troyمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Better Unit Spacing & Camera Mod برای بازی Total War Saga: Troy

هر دو مد به صورت جداگانه قرار گرفته

دانلود مد Better Unit Spacing & Camera Mod برای بازی Total War Saga: Troy

معرفی مد

مد Better Camera

این مد اجازه می‌دهد تا در طول نبردها پایین تر و بالاتر بروید، که به بازیکنان اجازه می‌دهد صحنه‌های بسیار زیبا تری داشته باشند و از زوایایی بازی را تماشا کنند که در حالت عادی بازی به آنان اجازه نمی‌دهد.
کلیدهای مفید:

“K” را فشار دهید تا UI برای نمایش سینمایی بیشتر خاموش شود.

برای بزرگنمایی بدون ناپدید شدن واحد، “N” را فشار دهید.

Alt + K را فشار دهید تا منظره سینمایی تر از نبرد را ببینید.

مد Better Unit Spacing

این مد فضای بین نیرو‌ها در بازی را تغییر می‌دهد. در آن دوران شکل گیری‌های چشمگیر و منظم شناخته نمی‌شده و معمولا به این شکل نبوده، مانند برخی نیزه‌های نخبه ایستاده در نظم عالی، بدون هیچ گونه تغییر و تحول بلکه فقط در یک خط منظم گسترش می‌یابند. این