مد بازی O.A.Dمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Aristeia برای بازی O.A.D

ورژن نهایی

دانلود مد Aristeia برای بازی O.A.Dمعرفی مد

Aristeia یک مد جالب برای بازی O.ad است که همچنان در حال توسعه می‌باشد و تاریخ رسمی‌ندارد. این مد با اضافه کردن Age Bronze بازی را وارد دوره متفاوتی می‌کند و تجربه ی جالبی را برای شما رقم می‌زند.


تصاویر مد