مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Ancestors برای بازی Mount & Blade: Warband

نسخه Demo

دانلود مد Ancestors برای بازی Mount & Blade: Warbandمعرفی مد

ما در سال 2112 قبل از میلاد هستیم، تغییرات آب و هوایی جهان منجر به قحطی، جنگ و بیماری می‌شود. پادشاهی‌های بزرگ شکسته شده اند، در بین النهرین، امپراتوری گوتیها فروپاشی کرده و شهرهای سومری برای برتری مبارزه می‌کنند. سواحل لووانتین بین ایالت‌های مختلف کشور و قبایل تقسیم شده است، در این دوره از تاریخ می‌توانید در اطراف نوبیا، سیکلادها و آناتولی سفر کنید. مصر با شروع دوره نخستین میانی، هنگامی‌که اشرافیت تصمیم گرفتند که برای بدست آوردن تاج رود نیل شورش کنند، وارد دورانی بحرانی شده است.


تصاویر مد