Warcraft 3

اخبار

Warcraft 3 در حال بازسازی است و سال آینده منتشر می شود!

Warcraft 3 معروف که یکی از بهترین بازی‌های استراتژیک در تمام دوران است، با نام Warcraft 3: Reforged در حال بازسازی…