Ostfront Veterans

اخبار

Dlc جدید Men Of War Assault Squad 2 امسال با نام Ostfront Veterans منتشر می شود!

Men of War: Assault Squad 2 – Ostfront Veteranen DLC یک جناح جدید به بازی اضافه می‌کند که دارای نیرو‌های…