نمره بازی Jurassic World Evolution

اخبار

نمرات بازی Jurassic World Evolution منتشر شد

بلاخره با انتشار بازی مورد انتظار Jurassic World Evolution منتقدان نیز نقد‌های خود را ارسال کردند. هرچند اکثر منتقدان نمرات…