نقد و بررسی Crusader Kings III

نقد و بررسی

نقد و بررسی Crusader Kings III

حکومت سیگورد مار چشم با خونریزی و فتوحات بسیار آغاز شده است. دوستی او با شاه منطقه آپلون یعنی شاه…