نقد و بررسی بازی Surviving Mars

نقد و بررسی

نقد و بررسی بازی Surviving Mars

آیا ما در دوره ای باشکوه از سبک شهرسازی در بازی‌های استراتژیک هستیم؟ بنظر که اینطور است. بازی‌های شهر سازی…