مد The Rising Sun

مد بازی Men Of War Assault Squad 2

دانلود مد The Rising Sun برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد این مد تغییرات زیادی را برای کشور ژاپن در بازی پدید می‌آورد. نیروهای جدید، اسکین‌های جدید و همچنین…