مد Red and Blue

مد بازی Mount & Blade Napoleonic Wars

دانلود مد Red and Blue برای بازی Mount & Blade Warband: Napoleonic Wars

معرفی مد این مد پیرامون جنگ داخلی اسپانیا قبل از شروع جنگ جهانی دوم است. زمانی که مردم برای ایدئولوژی‌های…