مد Nation of Snakes

مد بازی Men Of War Assault Squad 2

دانلود مد Nation of Snakes برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد این مد، محتوای اضافه ای را به بازی اضافه می‌کند که در آن، شورش مردم (و نظامیان ناراضی)…