مد Giant Robot Edition

مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hour

دانلود مد Giant Robot Edition برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد Giant Robot Edition یک مد کم حجم برای جنرال زیرو است که یونیت‌های موجود در بازی را تغییر…