مد Enhanced برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hour

دانلود مد Enhanced برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد این مد تغییراتی کلی را در بازی ایجاد می‌کند. برخی تغییراتی کلی که این مد به بازی اضافه…