مد Cold War The Iron Curtain – A World Divided

مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Cold War The Iron Curtain – A World Divided برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد این مد یک سناریو جنگ سرد را به بازی Hearts Of Iron IV اضافه می‌کند. این سناریو در…