مد Azgad – A Story of Calradia

مد بازی Mount & Blade Warband

دانلود مد Azgad – A Story of Calradia برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد در این مد شما شاهد داستان و ماموریت‌های جدید هستید. همچنین علاوه بر آن ساختمان‌های نظامی‌جدید، شمشیر‌ها و…