دنیای فانتزی

مقاله

مکان و نژادها در Total War: Warhammer III و هر آنچه که می دانیم

آپدیت مربوط به تاریخ 15 بهمن (3 February): بازی Total War: Warhammer 3 در کنار نژادها و چند جزئیات در…