دانلود مد

مد بازی Mount & Blade Warband

دانلود مد Last Years of the Western Empire برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد Last Years of the Western Empire یک مد برای بازی Mount & Blade: Warband است که در سال…
مد بازی Mount & Blade Warband

دانلود مد Calradgyr برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد Calradgyr، حاکم تمام کالادریا، این عنوان در دوره صلح و رفاه، اولین و آخرین بار برای امپراطور کالادیا…
RTS

دانلود بازی 8Bit Invaders

درباره بازی سبک بازی: Real – Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 16Dec, 2016 سازنده: Petroglyph ناشر: Petroglyph نمره متا: –…
TBS

دانلود بازی Scythe: Digital Edition

درباره بازی سبک بازی: Turn – Base Strategy تاریخ انتشار بازی: 5Sep, 2018 سازنده: The Knights of Unity ناشر: Asmodee…
RTS

دانلود بازی Hidden Stroke 2

درباره بازی سبک بازی: Real – Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 2005 سازنده: Revolution of Strategy GmbH ناشر: Revolution of Strategy GmbH نمره متا: – |…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد The Gates of Versailles برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد گیتس ورسای، یک مد مبتنی بر ایده “اگر جنگ های ناپلئونی به بن بست برسد چه می شود؟”…
TBS

دانلود بازی Strategic Mind: The Pacific

درباره بازی سبک بازی: turn-based strategy تاریخ انتشار بازی:  25Oct, 2019 سازنده: Starni Games ناشر: Starni Games نمره متا: –…
RTS

دانلود بازی King Arthur II

درباره بازی سبک بازی: Real – Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 27Jan, 2012 سازنده: NeocoreGames ناشر: Paradox Interactive نمره متا:…
Simulation

دانلود بازی We. The Revolution

درباره بازی سبک بازی: Simulation تاریخ انتشار بازی: 21Mar, 2019 سازنده: Polyslash ناشر: Klabater نمره متا: 75 | استیم: 9…