دانلود مد The New World

مد بازی Mount & Blade Warband

دانلود مد The New World برای بازی Mount and Blade

معرفی مد درگیری در دنیای جدید بین قدرت‌های قدیمی‌(امپراتوری آزتک، مایاها، قبیله‌های چیچیمک، Tlaxcalans و تاراسکن‌ها) و قدرتهای جدیدی که…