دانلود مد Sword of Conquest

مد بازی Medieval II: Total War

دانلود مد Sword of Conquest برای بازی Medieval II: Total War: Kingdoms

معرفی مد سال 1290 میلادی است. در حالی که قدرت‌های قدیم و جدید برای تسلط بر سواحل آرام دریای تیرنه…