دانلود مد Rise of the Reds

مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hour

دانلود مد Rise of the Reds برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد یکی دیگر از مد‌های معروف جنرال مد Rise of the Reds است. بازی به شکل جالبی بهبود پیدا کرده…