دانلود مد Red World

مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Red World برای بازی Hearts of Iron IV

 معرفی مد چه اتفاقی می‌افتاد اگر شوروی برنده جنگ سرد می‌شد؟ Red World یک سناریوی مدرن است که در آن…