دانلود مد Project X

مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Project X برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد این مد در آینده  اتفاق می‌افتد (سال 2060). پس از یک دوستی طولانی بین اتحاد جماهیر شوروی و…