دانلود مد New World

مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد New World برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد این یک مد با تعمیرات اساسی بزرگ برای Rome 2 است که به جای تمرکز بر وقایع تاریخی،…