دانلود مد Native Gold Edition

مد بازی Mount & Blade Warband

دانلود مد Native Gold Edition برای بازی Mount and Blade

معرفی مد این مد 32 شهر، 80 قلعه، 197 روستا را اضافه می‌کند. امکانات – درخت سرباز سفارشی (هنگامی‌که صاحب…