دانلود مد Modern Combat

مد بازی Company of Heroes

دانلود مد Modern Combat برای بازی Company of Heroes: Tales of Valor

معرفی مد این مد بازیکنان را به میادین جنگ مدرن میان چین و آمریکا می‌برد. جناح‌های جدید، واحدهای جدید، گیم…