دانلود مد India Total War

مد بازی Medieval II: Total War

دانلود مد India Total War برای بازی Medieval II: Total War: Kingdoms

معرفی مد سال 1519، هندوستان به چندین امپراطوری حاکم بر هندو و مسلمانان شکسته می‌شود. بابور تیموری حمله خود را…