دانلود مد HD Graphic Pack برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hour

دانلود مد HD Graphic Pack برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد این مد تغییرات گرافیکی زیادی در بازی ایجاد می‌کند. همچنین این مد مشکلی در بخش چند نفره نخواهد…