دانلود مد Frontline Chaos

مد بازی Command & Conquer: Generals – Zero Hour

دانلود مد Frontline Chaos برای بازی Command & Conquer: Zero Hour

معرفی مد Frontline Chaos یک حالت تبدیل کلی برای ژنرال‌های C&C Zero Hour است. این جایگزین قسمت‌های اصلی خواهد شد…