دانلود مد Cyrus The Great

مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Cyrus The Great برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد امپراتوری قدرتمند آشوری برای قرن‌ها شرق را غارت می‌کرد. گسترش بیشتر و به دست آوردن زمین‌های بیشتر برای…