دانلود مد Control Your Allies After Death

مد بازی Mount & Blade II: Bannerlord

دانلود مد Control Your Allies After Death برای بازی Mount And Blade II

معرفی مد این مد باعث می‌شود تا بعد از مرگ، در نقش یکی از سربازان خودتان به ادامه جنگ بپردازید…
مد بازی Mount & Blade II: Bannerlord

دانلود مد Dismemberment برای بازی Mount And Blade II

معرفی مد این مد قطع شدن اعضای بدن را به Mount & Blade II: Bannerlord اضافه می‌کند. هر موقع که…