دانلود مد Battleground

مد بازی Men Of War Assault Squad 2

دانلود مد Battleground برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد این حالت 4 کمپین کوچک برای ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، انگلیس و آلمان اضافه می‌کند. اتحاد جماهیر…