دانلود مد برای بازی Mount & Blade: Warband

مد بازی Mount & Blade Warband

دانلود مد Crusades and Jihads برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد تمرکز این مد بر روی جنگ‌های صلیبی است. نبردی که میان نیروهای مسلمان و مسیحی در گرفت. در…