دانلود بازی Baldur’s Gate III

مقاله

هر چیزی که در مورد نژادها در Baldur’s Gate III می دانیم

مانند بیشتر بازی‌های سبک RPG، در Baldur’s Gate 3 نژاد و قدرت شما نقش زیادی در شکل دادن شخصیت و…