جنرال

اخبار

EA اذعان می کند که قصد دارد اولین بازی های Command & Conquer را بازسازی کند!

Jim Vessella  اذعان کرد که می‌داند C&C: Rivals دقیقا آن چیزی نبود که طرفداران به دنبالش بودند. خوب باید بگم…