بررسی Stellaris: Necroids

نقد و بررسی

نقد و بررسی Stellaris: Necroids

Stellaris: Necroids آخرین اسپیس پک منتشر شده برای تنها عنوان 4X فضایی پارادوکس می‌باشد که نژاد necrophages ( یک نژاد…