بررسی Empire of Sin

نقد و بررسی

نقد و بررسی Empire of Sin

تصویری که از کلمه گنگستر در ذهن اکثر افراد جای گرفته است بر اساس افسانه‌ها و داستان‌های درام آمریکایی است…