بررسی بازی Stronghold: Crusader

بررسی

بررسی بازی Stronghold: Crusader

درباره بازی سبک بازی: Real-time strategy تاریخ انتشار بازی: July 31, 2002 سازنده: Firefly Studios ناشر: Firefly Studios نمره متا:…