بررسی بازی استراتژیک

نقد و بررسی

نقد و بررسی Crusader Kings III

حکومت سیگورد مار چشم با خونریزی و فتوحات بسیار آغاز شده است. دوستی او با شاه منطقه آپلون یعنی شاه…
بررسی

بررسی بازی Stellaris

بررسی بازی این بررسی توسط کاربر NapoleoN در انجمن ارسال شده است و با اجازه کاربر در وبسایت منتشر می‌شود.…