بازی warhammer 40000 Gladius Relics of War Reinforcement Pack

RTS

دانلود بازی Warhammer 40000 Gladius

درباره بازی سبک بازی: Real-time strategy تاریخ انتشار بازی:  19Oct, 2018 سازنده: Proxy Studios ناشر: Slitherine Ltd نمره متا: 78 |…