بازی Warhammer 40

TBS

دانلود بازی Warhammer 40,000: Armageddon

درباره بازی سبک بازی: Turn – Base Strategy تاریخ انتشار بازی: November 26, 2014 سازنده: Flashback Games / The Lordz…
TBS

دانلود بازی Warhammer 40,000: Mechanicus

درباره بازی سبک بازی: Turn-based strategy تاریخ انتشار بازی: 15Nov, 2018 سازنده: Bulwark Studios ناشر: Kasedo Games نمره متا: –…
RTS

دانلود بازی Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 5Mar, 2008 سازنده: Relic Entertainment ناشر: SEGA نمره متا: 73 |…
RTS

معرفی و دانلود بازی Warhammer 40,000: Dawn of War II Gold Edition

درباره بازی سبک بازی: Real-time tactics, Real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 18Feb, 2009 سازنده: Relic Entertainment ناشر: SEGA, Feral Interactive…