بازی Seven Kingdoms 2 HD

RTS

دانلود بازی Seven Kingdoms 2 HD

درباره بازی سبک بازی: Real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 4Feb, 2015 سازنده: Enlight Software Limited ناشر: Enlight Software Limited نمره…