بازی Sacrifice

RTS

دانلود بازی Sacrifice

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 1Nov, 2000 سازنده: Shiny Entertainment ناشر: Interplay Inc نمره متا: 89…