بازی Kingdom Wars 2: Definitive Edition

RTS

دانلود بازی Kingdom Wars 2: Definitive Edition

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ انتشار بازی: 9Jul, 2019 سازنده: Reverie World Studios ناشر: Reverie World Studios نمرات:…