بازی Imperial Glory

RTT

دانلود بازی Imperial Glory

درباره بازی سبک بازی: real-time tactics تاریخ انتشار بازی: 15May, 2005 سازنده: Pyro Studios ناشر: Kalypso Media Digital نمره متا:…