بازی Hearts Of Iron IV Anniversary Edition

اخبار

Paradox Interactive فروش 1 میلیونی HOI IV را با معرفی نسخه ویژه بازی جشن می گیرد

تقریبا با گذشت دو سال از انتشار بازی، HOI IV موفق شد تا 1 میلیون نسخه بفروشد. این فروش فوق…