بازی Haegemonia Gold Edition

RTS

دانلود بازی Haegemonia Gold Edition

درباره بازی سبک بازی: real – time strategy تاریخ انتشار بازی: 1May, 2002 سازنده: Digital Reality ناشر: Microids نمره متا: 75…