بازی Distant Worlds: Universe

4X

دانلود بازی Distant Worlds: Universe

درباره بازی سبک بازی: real-time 4X تاریخ انتشار بازی: 23May, 2014 سازنده: Code Force ناشر: Slitherine Ltd نمره متا: 81 |…