بازی Battlestar Galactica Deadlock

RTS

دانلود بازی Battlestar Galactica Deadlock

درباره بازی سبک بازی: Real – Time Strategy تاریخ انتشار بازی: 31Aug, 2017 سازنده: Black Lab Games ناشر: Slitherine Ltd…