بازی Anno 1503

City Building

دانلود بازی Anno 1503

درباره بازی سبک بازی: City Building تاریخ انتشار بازی: March 23, 2003 سازنده: Max Design GesMBH ناشر: Ubisoft نمره متا: 74…