بازی Age of Empires II: The Conquerors

RTS

معرفی و دانلود بازی Age of Empires II: The Conquerors

درباره بازی سبک بازی: Real-Time-Strategy تاریخ انتشار بازی: August 24, 2000 سازنده: Ensemble Studios ناشر: Ensemble Studios نمره متا: 88…